INTERVJU: Ramiz Salkić, predsjednik SDA Bratunac i potpredsjednik bh. entiteta RS

INTERVJU: Ramiz Salkić, predsjednik SDA Bratunac i potpredsjednik bh. entiteta RS

"Ovo je naš grad, naša domovina i zbog toga sam uvjeren da imamo perspektivu. Ono što mi radimo naš narod vidi, prepoznaje, cijeni i podržava."

Bratunac.ba: Pred nama su lokalni izbori, kakva su očekivanja SDA Bratunac?

Mi smo prije izvjesnog vremena obilježili 30 godina postojanja i rada SDA Bratunac u Domu kulture u Bratuncu. SDA je jedina politička partija koja okuplja Bošnjake, koja je učestvovala na svim izborima na području naše opštine od raspada bivše države. Ti nastupi su bili samostalno ili u sklopu koalicija. Uvijek smo zagovarali koaliciono djelovanje jer nam je na prvom mjestu naše jedinstvo iz kojeg treba da proizađe naša politička snaga. Nekad su naša razmišljanja shvaćena i prihvaćena od drugih partija, a nekad i nisu. Mi smo uvijek bili motor svake koalicije koji je vukao i nosio koaliciju i tako je i danas kad nastupamo kao koalicija SDA-SBiH. Ono što mi radimo naš narod vidi, osjeća, sa tim se identifikuje i to podržava bez bilo kakve dileme. To se vidi i iz rezultata prošlih lokalnih izbora gdje smo bili relativni pobjednici u Bratuncu. Naša lista osvojila je više glasova nego bilo koja druga politička partija. Mi imamo potencijala i rezultate iza sebe da tako nešto ponovimo i na predstojećim lokalnim izborima, ako Bog da.

Bratunac.ba: Koji su to projekti zbog kojih bi Bošnjaci Bratunca ponovo trebali glasati za SDA ?

Mi nikada nismo izdali interese našeg naroda i naše domovine Bosne i Hercegovine. Odbornici SDA su svojevremeno spriječili svojim glasanjem i aktivnostima da se izvrši podjela oko 3.000 placeva građanima srpske nacionalnosti koji su doselili tokom rata u Bratunac. SDP je tada glasao za dodjelu tih placeva srpskim doseljenicima u Bratunac. Ovo je strateška odluka koja je omogućila da danas imamo Bratunac kakav imamo sa ovom nacionalnom strukturom stanovništva. Druga veoma važna odluka koju smo mi obezbijedili zajedno sa nevladinim organizacijama i Medžlisom Islamske zajednice Bratunac uz snažan angažman porodica žrtava jeste odluka Skupštine opštine Bratunac da se izgradi mezaraje Veljaci za ubijene civile Bošnjake Bratunca iz 1992. godine. Ovom odlukom Skupština je indirektno potvrdila da je u Bratuncu najmanje 603 Bošnjaka ubijeno 1992. godine, kao civili. To nije učinila nijedna lokalna zajednica u Bosni i Hercegovini, mi smo to obezbijedili. Nekima naravno danas to ne znači puno ali sa historijskog stanovišta to su velike stvari.

Danas imamo uređeno šehidsko mezarje Veljaci na koje svakodnevno dolaze porodice žrtava, ali i hiljade drugih posjetilaca iz cijelog svijeta i pronose istinu o zločinu koji još nije kažnjen a počinjen je nad našim narodom tokom agresije na naš grad i našu domovinu.

Bratunac.ba: Koji su to konkretni projekti koji su doprinijeli poboljšanju života Bošnjaka u Bratuncu?

Ako govorimo o konkretnim projektima samo u ovoj 2020. godini biće uloženo preko milion konvertibilnih maraka u razne projekte od kojih će imati korist Bošnjaci, što kolektivno, što pojedinačno. Ovdje želim istaći da je najveći dio projekata finansiralo ili sufinansiralo Federalno ministarstvo za raseljene osobe i izbjeglice na čelu sa ministrom Edinom Ramićem i to je plod snage i posvećenosti SDA procesu povratka. Mi smo zbog sveukupnog zalaganja ministra Ramića inicirali da mu Skupština opštine Bratunac dodjeli najviše opštinsko priznanje što je i učinjeno na svečanoj sjednici Skupštine. Bošnjačka naselja na području opštine Bratunac tamo gdje postoji realno opravdanje gotovo sva imaju moderne, asfaltirane puteve i mnogima je urađena i ulična rasvjeta te ostala potrebna infrastruktura. Pored Konjević Polja uskoro počinje i izgradnja pješačke staze u naselju Glogova. Sva ili gotovo sva naša naselja danas imaju moderan poljoprivredni vodovod koji unapređuje poljoprivrednu proizvodnju. Ovaj vodovod osim za poljoprivredu umnogome je olakšao bavljenje stočarstvom, a domaćinstva ga koriste i za druge svrhe. Završen je dio vodosnabdjevanja gradskim vodovodom naselja Voljavica i taj projekat će biti nastavljen za naselja Zalužje, Biljača i Bjelovac. Kao što sam rekao, uradili smo gotovo sve sadržaje na Memorijalnom centru Veljaci i nadam se da će uskoro biti  postavljeno dodatnih 50 nišana, te biti završena Spomen soba. Trebalo bi puno vremena i papira da se pobroji sve ono što smo mi uradili u proteklom periodu. Naš narod to vidi i to je najvažnije.

Bratunac.ba: Kakvi su planovi za buduće djelovanje?

Nastavićemo raditi na stvaranju što je moguće boljih uslova za život našeg naroda na području naše opštine. Želja nam je da se završi asfaltiranje puta Avdagina njiva-Magašići-Čizmići-Blječeva-Potočari i od ovog projekta nećemo odustati. U narednom periodu želimo završiti gradski vodovod za naselja Zalužje, Bjelovac, Biljača. Također, u planu je i izgradnja gradskog vodovoda za naselje Glogova i Konjević Polje, kao i proširenje poljoprivrednog vodovoda u sva naselja i zaseoke gdje živi naš narod i gdje postoji realna potreba. Od ove godine i opština Bratunac sufinansira određene projekte što dodatno olakšava i ubrzava realizaciju određenih projekata i to je rezultat našeg angažmana. Prioritet će nam svakako biti mladi koji završavaju fakultete i srednju školu, a žele ostati da žive i rade ovdje da zajedno razvijamo naš grad. Treba i mora da se promjeni stanje koje danas imamo, a to je da je veoma malo ili nikako zaposlenih Bošnjaka u javnim preduzećima i lokalnoj zajednici. To će biti svakako u vrhu naših prioriteta i budućeg dogovora oko formiranja lokalne vlasti.

Posebna pažnja će biti posvećena i vraćanju ili pravičnoj nadoknadi Medžlisu Islamske zajednice Bratunac za uzurpiranu vakufsku imovinu. Islamska zajednica ima pravo da raspolaže svojom imovinom onako kako to oni žele i mi smatramo da im opština treba to omogućiti, a ne biti prepreka u tome.

Bratunac.ba: Šta nudi SDA kroz svoju listu odnosno listu koalicije SDA-SBiH?

Mi nudimo provjerene, povjerljive, iskusne, mlade i školovane kadrove na našoj listi. Lista je sastavljena od kandidata svih generacija i svih profila i ona liči na naš narod u ovom gradu. Tu su prekaljeni politički borci koji su bili sudionici svih dešavanja od povratka na naša ognjišta do danas. Tu su oni koji su bili predvodnici povratka u svoja naselja i svojim primjerom sa svojim porodicama su pokazali kako se bori za ognjište, porodicu i domovinu. Tu su i nove generacije mladih i obrazovanih koji su ovdje po povratku završili osnovnu školu, srednju školu i fakultete i mi smo im pružili priliku. Tu je 13 kandidatkinja i 15 kandidata. Žene imaju posebnu ulogu, važnost i mjesto. Mi smo jedini koji imamo na prva dva mjesta na listi dvije žene. Jedna je mlada i obrazovana, a druga je prekaljeni borac koja je u svim procesima od 2000. godine ovdje u Bratuncu. Smatram da su naše podrinjske majke, sestre, supruge pokazale da im pripada posebna pažnja, mjesto i uloga i zbog toga je naša lista takva kakva jeste. Na našoj listi je više od polovine potpuno novih lica i to je naše opredjeljenje da podmladimo i zanovimo naš kadar. U najmanju ruku da im pružimo priliku da se bore zajedno sa iskusnim kandidatima. Zastupljena su sva mjesta gdje živi naš narod i mislim da svako može pronaći nekoga za koga hoće i želi glasati što će u konačnici dati dobar izborni rezultat i političku snagu nakon izbora našoj koaliciji, a time i našem narodu u ovom gradu.

Bratunac.ba: SDA je kandidovala kandidata za načelnika opštine iako realno nema šanse da osvoji tu poziciju?

Mi smo jaka stranka i jaka organizacija unutar SDA i imamo značajan glasački potencijal, a u isto vrijeme smo odlučni da se borimo da prije ili kasnije imamo načelnika opštine Bratunac. U tom smislu veoma je važno da mi imamo kandidata za načelnika i onda kada možda  i nemamo realne šanse da uspijemo. Naša kandidatura je dugoročna politička poruka našem narodu i ostalim građanima da nismo i nikad nećemo odustati od cilja. Naš kandidat za načelnika je Salih Dubičić,  aktuelni zamjenik načelnika opštine Bratunac. Mlad, obrazovan kadar sa svim onim prednostima i manama koje idu uz čovjeka. Svako od nas uči i sazrijeva cijeli život, tako i on uči i sazrijeva kroz poziciju zamjenika načelnika i kroz kandidaturu za načelnika opštine. Valja nam profilisati kadrove koji će moći u budućnosti nositi breme borbe za narod i domovinu ovdje na Drini.

Bratunac.ba: Kakva je perspektiva Bošnjaka u Bratuncu i šta mogu očekivati ako glasaju za SDA odnosno koaliciju SDA-SBiH??

Naše je da uradimo ono što je do nas i koliko smo u mogućnosti u datom vremenu i datim okolnostima. Uspjeli smo vratiti i obnoviti naša imanja, unaprijediti uslove i standard života u pogledu infrastrukture. Naša naselja u tom smislu ni po čemu ne zaostaju za naseljima slične kategorije u najrazvijenijim sredinama u Bosni i Hercegovini. U tom smislu mogućnosti su velike. Sa druge strane imamo teret male lokalne zajednice koja nije dovoljno razvijena da mladim ljudima pruži ono što mogu pružiti velike razvijene sredine. Kad se tome doda i činjenica da mi kao Bošnjaci nemamo jednake mogućnosti i jednak pristup zapošljavanju u lokalnu zajednicu i lokalna javna preduzeća to dodatno otežava naš život ovdje. Očekujem i na tom polju dodatni angažman da se počnu mladi,obrazovani ljudi zapošljavati u Bratuncu što će ojačati perspektivu jačanja našeg naroda u ovom gradu. Generalno nakon izgradnje novog mosta na Drini, izgradnje slobodne industrijske zone, izgradnje zaobilaznice i razvoja grada mislim da će se otvoriti i nove mogućnosti za naš narod u ovom gradu. Naravno ja mislim da mi ovdje imamo svoju perspektivu, ali i obavezu da ostanemo i opstanemo. Tu su naša ognjišta, tu su naši šehitluci i to nas obavezuje. Ljudi će odlaziti kao i uvijek, neki trbuhom za kruhom, neki za boljim mogućnostima, ali sam uvjeren da će se uvijek i iznova vraćati svojim ognjištima. Ovo je naš grad i naša domovina i zbog toga sam uvjeren da imamo perspektivu, sada je teško ali je bilo i težih dana, uvjeren sam da će u budućnosti biti bolje i lakše.

Bratunac.ba: Ko su politički protivnici SDA unutar bošnjačkog korpusa u Bratuncu?

Generalno mi nemamo ozbiljnih političkih protivnika unutar bošnjačkog korpusa. Moja politika je politika objedinjavanja i jedinstva koja je dovoljno široka da okupi sve što je kvalitetno i što želi jedinstvo u djelovanju. Naše liste u prosjeku, to svako može provjeriti, osvajaju oko 80% bošnjačkog glasačkog tijela. Uvjeren sam da će tako biti i ovoga puta. Ne postoji alternativa sa nekim programom i idejom osim sa ciljem da se naškodi SDA  i da se oslabi bošnjački politički korpus. U prošlom mandatu u ime SDP-a sa bošnjačkim glasovima kao odbornik u Skupštini sjedila je odbornica srpske nacionalnosti koja nije nikad ništa predložila i podržala od interesa za Bošnjake, čak šta više uvijek je glasala protiv naših prijedloga. Ponovo nam nude istu tu priču kroz listu gdje preko 50% kandidata na listi dolazi iz dvije porodice. Sa druge strane imamo listu istrošenih, isfrustriranih i neostvarenih kandidata koji su promjenili sve političke opcije koje su se pojavljivale u Bratuncu, nigdje nisu ostali, opstali niti uspjeli osvojiti neki mandat. Jedino kada su uspjevali osvojiti neki mandat to je dok su bili u SDA. Neki čak ni tada to nisu uspjeli. Oni će samo nanijeti određenu štetu našoj koaliciji jer će doći do rasipanja određenog broja glasova. Naravno njima je to i cilj jer su njihovi politički mentori tako i zamislili, da oslabe bošnjački politički faktor. Moj je poziv Bošnjacima Bratunca da ne rasipaju glasove na propale političke projekte već da daju glas provjerenoj,dokazanoj političkoj opciji kako bi bili jači u skupštinskim klupama.

Bratunac.ba: Ovih dana puno se govori o anonimnim krivičnim prijavama protiv određenih lica radi krađe identiteta građanima Bratunca. Neki optužuju Vas i kandidata za načelnika da stojite iza prijava?

To su naravno neistine. SDA Bratunac nije donijela nikakvu odluku da bilo koga tuži niti je zadužila bilo kojeg pojedinca da to uradi. Vidjeli smo u medijima da su neke tužbe građana Bratunca odbačene od strane Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini. Isto tako će se očitovati i o svim drugim tužbama. Svi oni koji su čisti i nevini nemaju potrebe da se sikiraju. Mene lično što se tiče da sam se odlučio na taj čin bilo bi to sa mojim potpisom, a ne bi bilo anonimno. U svakom slučaju pozivam sve nadležne institucije da ispitaju neregularnosti o prijavi građana Bratunca da glasaju putem pošte iz Srbije, a koji ne žive u Srbiji. Tu su lica koja su umrla prije nekoliko godina, tu su lica koja žive u Bratuncu, koja su se žalila i koja su dala određene izjave, tu su lica koja žive izvan Bratunca u trećim zemljama. To se mora istražiti i treba se sankcionisati svako onaj ko je to radio bez obzira kako se zove i kojoj partiji pripada.To je jednostavno moj lični stav i stav SDA Bratunca.

Bratunac.ba: Koja je poruka glasačima za kraj?

Ono što mi radimo naš narod vidi, prepoznaje, cijeni i podržava. Mi ćemo nastaviti da radimo predano, snažno, za interes našeg naroda, naše domovine i naše lokalne zajednice. Nikakve poteškoće i problemi na koje budemo nailazili neće nas omesti na putu izgradnje Bratunca po mjeri svih njegovih građana. Želimo opštinu gdje će svi građani moći raditi, privređivati, živjeti pod jednakim uslovima i bez diskriminacije ili pak privilegija. Mi smo tu, svoji na svome , čista obraza i podignuta čela hodamo ulicama svoga grada i tako će biti i u budućnosti. Našu politiku, naše postupke i naše djelovanje naš narod prepoznaje i podržava. Pozivam da nas podrže još snažnije na predstojećim izborima jer samo ako smo jači brže možemo doći do konačnog cilja. Nastavljamo zajedno dalje da izgrađujemo naša naselje i razvijamo našu zajednicu. Zajedno to možemo brže i bolje. Rasipanje glasova na  podmetnute nama  liste i partije bez konkretnih rezultata samo nam mogu otežati i usporiti naš razvoj i brži dolazak do cilja. Koalicija SDA-SBiH  nudi najbolje kandidate i nudi najbolji program Bošnjacima Bratunca, te zbog toga pozivam Bošnjake Bratunca da bez oklijevanja daju glas ovoj koaliciji i našem kandidatu za načelnika opštine Bratunac, Salihu Dubičiću.

Bratunac.ba