CIK objavio Preliminarne kandidatske liste i kandidate za Lokalne izbore 2020. godine

CIK objavio Preliminarne kandidatske liste i kandidate za Lokalne izbore 2020. godine

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je objavila Preliminarne kandidatske liste i kandidate za Lokalne izbore 2020. godine, koje su dostupne na web stranici www.izbori.ba.

Ukupno je ovjereno 30.789 kandidata i to: 425 kandidata za načelnika/gradonačelnika od čega 29 (6,82%) žena i  396 (93,18%) muškaraca; 196 predstavnika nacionalnih manjina od kojih je 40 (20,41%) žena i 156 (79,59%) muškaraca  i 30.168 kandidata za općinska vijeća/skupštine opština/gradska vijeća/skupštine grada/Skupštinu Brčko Distrikta BiH od kojih 12.753 (42,27%) žena i 17.415 (57,73%) muškaraca.

Politički subjekti i kandidati imaju mogućnost provjeriti objavljene podatke na slijedećem linku: Preliminarne kandidatske liste i kandidati za Lokalne izbore 2020.

Bratunac.ba