Salkić: Visoki predstavnik treba da poduzme ozbiljne korake na redefinisanju policijskih struktura u bh. entitetu Rs

Salkić: Visoki predstavnik treba da poduzme ozbiljne korake na redefinisanju policijskih struktura u bh. entitetu Rs

Ramiz Salkić, poslanik u Narodnoj supštini Rs-a, rekao je danas, 2. septembra 2023. godine, da je visoki predstavnik, zbog svega što se dešavalo u proteklom periodu, u obavezi da reaguje i da poduzme ozbiljne korake na redefinisanju policijskih struktura i postizanju nacionalnog balansa na temeljima entitetskih ustavnih odredbi.

- Ponašanje policije entiteta Rs tokom jučerašnjih blokada puteva i izdavanje dozvole za okupljanje može se smatrati saučesništvom u onemogućavanju slobode kretanja ljudi i roba u Bosni i Hercegovini, što predstavlja kršenje osnovnih principa Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Ovakvo ponašanje, ali i neki raniji postupci, kao što su fizičko zlostavljanje dječaka u Osmacima, prema njegovom kazivanju, neadekvatna reakcija prilikom pokušaja ubistva bošnjačkog mladića u Bratuncu, te napada na bošnjačku porodicu u Višegradu i mnoge druge napade na Bošnjake u ovom entitetu dokaz su neprofesionalnog postupanja.

Sve ovo su argumenti za visokog predstavnika koje treba da uvaži i razmotri radi poduzimanja ozbiljnih koraka protiv onih koji krše osnovne principe Dejtonskog mirovnog sporazuma i koji  godinama ignorišu odredbe entitetskog Ustava o nacionalnoj zastupljenosti u entitetskim organima.

Ignorisanjem  ustavne  odredbe o nacionalnoj zastupljenosti produkuje se sistemska diskriminacija i vrši mirnodopski ekonomski progon Bošnjaka i Hrvata što je direktno suprotstavljanje provođenju Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma. Bazična je obaveza visokog predstavnika da obezbijedi da se provodi Dejtonski mirovni sporazum uključujući Aneks VII, čija je implementacija onemogućena jer se provodi sistemska diskriminacija.

Intenzivni napadi na Bošnjake u entitetu Rs argumentirano se dovode u vezu sa neprofesionalnim radom i neadekvatnom reakcijom entitetske policije. Neadekvatna reakcija policije Rs prema počiniocima napada na Bošnjake zasigurno je i posljedica neadekvatnog nacionalnog sastava policijskih struktura i neusklađenosti sa ustavnim odredbama. 

Česta su pristrasna postupanja policijskih službenika, ali i javni istupi i manifestovanja pripadnosti policije samo srpskom narodu. Sve ovo proizvodi nepovjerenje kod Bošnjaka i Hrvata prema ovakvim policijskim strukturama koje ne kriju  emotivnu i tradicijsku vezu kontinuteta sa policijom čiji su dijelovi presuđeni da su počinili genocid i druge zločine nad Bošnjacima. 

Zbog svega navedenog i zbog prirode mandata visoki predstavnika je u obavezi da reaguje i da poduzme ozbiljne korake na redefinisanju policijskih struktura i postizanju nacionalnog balansa na temeljima entitetskih ustavnih odredbi.

Policija treba biti izvor sigurnosti za sve građane, ona to danas nije u ovom entitetu i to se treba promijeniti. Ona treba prestati biti mehanizam u rukama vlasti za ostvarenje političkih ciljeva i treba postati mehanizam u rukama vlasti za stvaranje sigurnog okruženja za sve građane, što nije trenutno stanje.

Pismo velikog broja udruženja civilnih žrtava rata visokom predstavniku i asistencija policije prilikom blokada puteva u entitet Rs treba biti crveni alarm za visokog predstavnika da reagira, kad već nije reagirao prije na mnogobrojne pozive i upozorenaja o neadekvatnom i tendencioznom postupanju policije entiteta Rs – rekao je Salkić.

Bratunac.ba