Obavještenje za Bošnjake Bratunca koji su registrovani za glasanje u odsustvu (Federacija BiH)

Obavještenje za Bošnjake Bratunca koji su registrovani za glasanje u odsustvu (Federacija BiH)

 Svi građani Bratunca koji su 2020. godine na lokalnim izborima bili registrovani za glasanje u odsustvu (Federacija BiH) svoje glasačko pravo za opoziv aktuelnog načelnika općine JEDINO mogu ostvariti na dan referenduma, 07. 08. 2022. godine,  na biračkom mjestu 104B000 (lično) zgrada  Rankić, nekada Vihor, priključeno biračko mjestu 104B012 Vihor.

Na dan referenduma neće biti organizovana biračka mjesta po gradovima Federacije Bosne i Hercegovine.

Zbog toga Bratunčani 7. augusta se organizujte i dođite u Bratunac kako bi ostvarili svoje glasačko pravo. Pokažite odgovornost i glasajte ZA OPOZIV.

Za sve upute i detaljne informacije kontaktirajte brojeve telefona: 065 742 997 i 062 112 671