Čovjek je društveno biće koje svojom nutrinom prima informacije iz okoline i oblikuje ih začudnom snagom svoga intelekta, kao najkrasnijeg Božijeg dara čovjeku, te u mislima formira slike na ...
Učitaj više