Admir ef. Velić, predsjednik MIZ Bratunac: Prioritet je ulaganje u vakufsku imovinu, obnovit ćemo objekte i u najudaljenijim džematima

Admir ef. Velić, predsjednik MIZ Bratunac: Prioritet je ulaganje u vakufsku imovinu, obnovit ćemo objekte i u najudaljenijim džematima

Organizacija vjerskih manifestacija, izgradnja i obnova infrastrukture i oplemenjivanje i povećanje vakufskih posjeda, najvažnije su aktivnosti koje su prema usvojenom planu Medžlisa Islamske zajednice Bratunac bile predviđene u 2017. godini.

Želja je, ipak, govori nam Admir ef. Velić, predsjednik bratunačkog Medžlisa, bila da se u 2017. godini akcenat stavi na oplemenjivanje vakufske imovine, jer su ostale aktivnosti provođene i u proteklim godinama, te su postale redovne aktivnosti obog medžlisa.

INFORMATOR: Na koji način ste planirali povećanje vakufske imovine i kako bi ona bila iskorištena, ali i sa kojim se problemima susrećete prilikom realizacije ovih aktivnosti?

VELIĆ: Cilj je bio da dodatnim povećanjem vakufske imovine, oplemenjivanjem i izgradnjom poslovno – zanatskih objekata, poboljšamo i finansijsku situaciju Medžlisa i obezbijedimo dodatni izvor prihoda, pored članarine koja je do sada jedini izvor prihoda. Međutim, zbog dostignuća maksimalne naplativosti i nepostojanja dodatnih novih članova ne obezbjeđuju se dovoljna sredstva za rad i razvoj medžlisa.

Plan je bio da krenemo u dva sektora: poljoprivreda i nekretnine. Medžlis u seoskim sredinama ima značajne posjede koji su neobrađeni, a mogli bi biti zasađeni raznim kulturama kroz projekte dodjele sadnog materijala koji se provodi od strane različitih donatora iz EU i Vakufske direkcije. Jedana takav projekat je u fazi realizacije – zasad od 10 dunuma kalemljenog oraha uz podršku Vakuske direkcije. U ovom pravcu nema posebnih poteškoća osim animiranja i potrebe angažovanja džematskih odbora u cilju pripreme i održavanja budućih zasada. Naravno, otežavajuća okolnost je što ovi zasadi će dugoročno vršiti povrat uloženog i efekte od ovih projekata očekujemo za 5-10 godina.

Međutim, želja je bila i da imamo projekte koji mogu najdalje u roku od 1-2 godine vršiti povrat uloženog. Medžlis Islamske zajednice Bratunac također raspolaže i sa zemljišnim posjedom u gradskoj zoni u površini od 20 dunuma.
Dio parcele veže uz saobraćajnicu Bratunac-Voljavica i Bratunac-Mihaljević-Ljubovijski most, na kojoj su privremeni montažni objekti  garaže i zanatske radnje. Nažalost, zbog nastavka uzurpacije vakufske imovine koja je bila prisutna i u SFRJ, te po istom modelu promjena vlasnika u posjedovnim listovima, uvođenjem drugih lica u posjed bez ugovora o zakupu i obeštećenju, došli smo u poziciju da prvo moramo dokazati pravo vlasništva, pa tek onda doći u poziciju  razrade regulacionog plana i gradnje modernog objekta.

Uspješno smo okončali borbu u naplati uzurpiranog zemljišta gradnjom stambenih objekata također na vakufskom zemljištu, ali nažalost već dvije godine traje prepiska sa Upravom za gedoteske i imovinske poslove, područna jedinica Bratunac, koja je i najodgovornija za promjene podataka za vakufsku imovinu.
U želji da što prije dođemo u poziciju i realizacije ove aktivnosti razmatramo i mogućnost novog uvakufljenja u gradskoj zoni od strane Bošnjaka, koji su odselili ili im ova imovina predstavlja višak, a jedna od nepopularnih, ali i mogućih rješenja je i sama kupovina zemljišta.

INFORMATOR: Kakvo je trenutno stanje kada je u pitanju  obnova vjerskih objekata i izgradnja spomen- obilježja?

VELIĆ: U proteklom periodu Medžlis Islamske zajednice Bratunac je intenzivno vršio obnovu porušenih i uništenih vjerskih objekata. Skoro svake godine od procesa povratka imali smo otvore i obnove džamija, mekteba i mesdžida. Medžlis funkcioniše kroz 6 džemata od ukupno 9 prijeratnih.
U svih 6 džemata je izvršena obnova svih porušenih i uništenih objekata (šest džamija, tekija, sedam mekteba), te su izgrađeni i potpuno novi objekti sa potrebama na terenu i to: dvije imamske kuće, četri  mekteba, jedan mektebski centar, omladinski centar, dvanaest  šehidskih obilježja.
Nažalost zbog posljedica genocida tri džemata ne mogu da izvrše aktiviranje rada zbog nepostojanja članstva i stanovnika u naseljima. U želji da vjerski objekti ipak budu obnovljeni,  krenuli smo u fazu obnove porušenih džamija u Žanjevu/Abdulići i Jagodnji.
Džamija u Žanjevu je obnovljena, te je ostalo opremanje unutrašnjosti džamije i uređenja dvorišta džamije, dok je džamija u Jagodnji u završnoj fazi grubih radova i nedostaje sredstava za izgradnju minareta. Za džamiju u Zapolju postoji incijativa za obnovu, ali još uvijek nije došlo do formiranja građevinskog odbora. Nadamo se da će se to desiti, jer bismo time obnovili 9 džamija u svih 9 predratnih džemata što je strateški cilj za sektor infrastrukture.INFORMATOR: Kakve su aktivnosti oko vjeronauke, odnosno edukacije djece? Koliko je djece uključeno u aktivnosti?

VELIĆ: Na području Medžlisa Bratunac kroz obrazovni sistem u osnovnim školama  gradskog područja vjeronauku predaje jedan vjeroučitelj koji je ujedno i uposlenik Medžlisa, te spoljni saradnik u osnovnoj školi u Konjević Polju. Zbog poznatih problema u obrazovnom sistemu djeca sa područja Medžlisa Bratunac vjeronauku pohađaju i u Edukativnom centru u Novoj Kasabi, Medžlis Vlasenica.
Pored vjeronauke, kroz mektebsku nastavu koja je organizovana na više punktova, u nekim džematima i po tri, obuhvatamo cijelo područje u cilju omogućavanja vjerske edukacije povratničke djece. Nažalost, zbog udaljenosti nekih naselja od mekteba, određena djeca pohađaju samo vjeronauku u osnovnoj školi.
Uz saradnju sa vjeroučiteljima vršimo razmjenu podataka kako bismo nadomjestili kod neke djece nedostatak praktične nastave iz mekteba.

INFORMATOR: Kakvi su planovi bratunačkog Medžlisa za narednu godinu i koji će Vam biti prioriteti?

VELIĆ: Kao što je predhodno rečeno, zbog želje da se dugoročno riješe problemi samofinasiranja glavni prioritet u 2018. godini svakako će biti ulaganje u vakufsku imovinu. Određeni broj objekata zahtjevat će dodatna ulaganja u cilju poboljšanja uvjeta za pružanje svih usluga članovima Islamske zajednice. Predviđenja je i obnova vjerskih objekata u najudaljenim dijelovima Medžlisa naselje Jagodnja.
Medžlis Islamske zajednice je usvojio određene pravilnike u cilju uređenja područja članarine, upravljanja vakufskom imovinom, uređenja mezarja. U narednom periodu, a zbog  uočenih praktičnih i nedefinisanih situacija, vjerovatno ćemo morati nadograditi i precizirati određena  pravila i odredbe kako bismo otklonili uočene nedostatke.
Pokušat ćemo pokrenuti i određene inovativne projekte u cilju energetske, maksimalne iskoristivosti  naših postojećih vjerskih objekata, a u želji za podizanjem standarda i skretanja pažnje na vjerske objekte, kao centralne tačke naših naselja.
U narednoj godini, uz saradnju sa donatorima očekujemno i zaokruženje izgradnje i uređenja Memorijalnog centra Veljaci,  izgradnjom mokrog čvora (tolaeta i abdesthane) kao i završnih zanatskih radova na musalli, čime će ovaj kompleks omogućiti nemetani prijem svih budućih i trenutnih posjetilaca.

(Bratunac.ba/Informator)